Ján Džubák staronovým predsedom OBFZ Rožňava

Na volebnej konferencii konanej dňa 16.11.2017 si kluby zvolili sta-

ronového predsedu Jána Džubáka.Ten porazil svojho protivníka Vla-

dislava Vávru v pomere 19:9.Na konferencii malo zastúpenie všet-

kých 28  klubov.Takto vyzerá "NOVÉ" vedenie OBFZ Rožňava.

PREDSEDA OBFZ - Ján Džubák

VÝKONNÝ VÝBOR - Slavomír Zubrický,Ladislav Bernáth,Marek Kuz-

                                     ma,Július Kerekeš,Gejza Čižmár,Csaba Jónaš

PREDSEDA DK - Peter Béreš

PREDSEDA RK - Branislav Kuzma

PREDSEDA OK - Pavol Kontra

Úpadok futbalu v okrese zasiahol aj Honce

Už je to nejaký čas,čo začal v našej obci fungovať futbalový klub.Aby
sme boli presní,tak to bude budúci rok presne 70 rokov.Okrúhle výro-
čie,ktoré klub oslávi,by si zaslúžilo lepšie výsledky a hlavne lepšie vy-
stupovanie klubu ako v poslednom období.Samozrejme vďaka patrí 
tým,ktorí stále držia FK Honce aspoň na takej úrovni a zabránili zániku
klubu,ktorý postihol nejeden klub v okrese.Ale všetci vieme,že tento 
klub si zaslúži viac vzhľadom k svojej histórii.Musíme si povedať,že 
nás zasiahol "mor",ktorý sa šíri po našich ihriskách v okrese.Tím mo-
rom mám namysli zlú finančnú situáciu v regióne,nezáujem mládeže
o futbal a vôbec šport ako taký.Ďalej neférovosť a nespravodlivosť na
ihriskách,ale aj v riadení futbalu v kluboch a v hlavných štruktúrach
zväzu.Všetko ide ako ruka v ruke so slabou úrovňou zápasov a poma-
lím úpadkom futbalu.Kde sú tie časy,keď ihriská boli plné detí,ktoré
hrali futbal od rána až do tmy,keď na tréningoch sa muselo hrávať na
celé ihrisko,aby si každý zahral,keď bola česť stáť za bránou a podá-
vať lopty,keď na zápasy chodilo 200 a viac ľudí,keď na ihriskách hrali
páni futbalisti,keď po zápase si súperi podali ruky a stretli sa pri pive,
keď bola vlastne česť a privilégium v nedeľu si len obliecť dres na se-
ba a užiť si tie minúty na ihrisku s tou guľatou vecou,ktorú sme tak 
milovali.Je to už len nostalgia alebo spomienka,ktorá sa časom vy-
tráti a upadne do zabudnutia?NIE.Na každú chorobu sa musí nájsť
liek a to futbal nevynímajúc.Možno si poviete,že sú to len slová,ktoré
nemajú váhu a zmysel,ale ste to práve VY,MY kto to môže zmeniť.
Hráči,funkcionári,rozhodcovia,diváci a všetci,ktorí sú zainteresovaní
v tomto kolobehu.Každý svojou časťou môže zastaviť ten pád a na-
viesť futbal na novú a hlavne lepšie cestu,ako po ktorej doteraz krá-
čal.Každý si môže zobrať z tohto článku čo chce,či už sa zasmeje,za-
plače alebo zamyslí,ale mal som tú potrebu to napísať,ale viem,že
každý s futbalovým srdcom tento článok pochopí.Za Honce sa hralo
a bojovalo vždy až do konca,preto dúfam,že si to hlavne hráči zo-
berú k srdcu a zaberú,aby napravili pokazenú povesť Honiec,ktorú
si roky vo futbale Honce vybudovali.

Pripravujeme hodnotenie a štatistiky jesennej časti...

             Tabuľka dochádzky na zápasy

P Meno hráča Zápasy Minúty %
1 Jozef Sklenár 14 1260 100
2 Juraj Tomi 14 1219 100
3 Jozef Karalo 14 1189 100
4 Marek Vranec 13 1158 93
5 Lukáš Hajdu 13 1152 93
6 Ján Hric 12 1032 86
7 Jozef Lipták-Giba 11 990 79
8 Dušan Forgáč 11 754 79
9 Oto Varga 9 791 64
10 Ondrej Tokolyi 9 701 64
11 Norbet Gallo 9 437 64
12 Marek Pástor 8 475 57
13 Stanislav Dzureň 7 510 50
14 Ján Pástor 6 399 43
15 Ján Karalo 6 399 43
16 Radovan Genči 6 234 43
17 Marek Mogyoróši 5 233 36
18 Peter Gere 4 345 29
19 Milan Balco 3 270 21
20 Viliam Gallo ml. 1 62 7
21 Pavol Oravec 1 44 7

V tejto tabuľke vidieť,že stabilných bolo asi 8 hráčov,ktorí do-

siahli 70% účasť na zápasoch.Ostátní by mali v jari zlepšiť svoj

prístup.Vyzdvihnúť treba prvých troch,ktorí nevynechali ani je-

den majstrovský zápas.

                               Tabuľka strelcov

P Meno hráča Góly
1 Oto Varga 12
2 Lukáš Hajdu 6
3-5 Marek Vranec 3
3-5 Jozef Lipták-Giba 3
3-5 Stanislav Dzureň 3
6 Ján Pástor 2
7-11 Norbert Gallo 1
7-11 Jozef Sklenár 1
7-11 Juraj Tomi 1
7-11 Milan Balco 1
7-11 Ján Hric 1

 

Rozhodli sme sa,že s vašou pomocou sa pokúsime zostaviť histo-

rickú jedenástku FK Honce.My vám budeme prinášať ankety a vy

budete môcť hlasovať o najlepšieho hráča na každý post.Postup-

ne vám budeme aj predstavovať jednotlivých hráčov,aby ste o

nich vedeli čo najviac a aby hlasovanie bolo spravodlivé.

S ANKETOU BUDEME POKRAČOVAŤ!!!!

                BRANKÁR  
                      GREŠKO
                       Ján
 
P.OBRANCA  S.OBRANCA S.OBRANCA Ľ.OBRANCA
      ŠMELKO
         Ján
      MOLNÁR
         Ivan
 GALLO BARNÁK
      Ondrej
      VÁPENÍK
         Emil
P.ZÁLOŽNÍK         S.ZÁLOŽNÍK Ľ.ZÁLOŽNÍK
        KURČÁK
       František
                    ?          ?
Ľ.ÚTOČNÍK         S.ÚTOČNÍK P.ÚTOČNÍK
        ?                     ?          ?

 

ROK 

ZALOŽENIA

       1948

Počítadlo Návštev

ĎAKUJEME SPONZOROM

 

   Obec Honce