1.Kolo 9.8.2015 16:30

Dedinky - R.Bystré

Dlhá Ves - K.D.Lúka

Drnava - Vlachovo

N.Slaná - Honce

Hrhov - Rudná 

Bohúňovo - Jablonov

V.Slaná - Betliar

14.Kolo 8.11.2015 14:00

R.Bystré - Dedinky

K.D.Lúka - Dlhá Ves

Vlachovo - Drnava

Honce - N.Slaná

Rudná - Hrhov

Jablonov - Bohúňovo

Betliar  - V.Slaná 

2.Kolo 16.8.2015 16:00

R.Bystré - Betliar

Jablonov - V.Slaná

Rudná - Bohúňovo

Vlachovo - Hrhov

Honce - Drnava

K.D.Lúka - N.Salná

Dedinky - Dlhá Ves

15.Kolo 27.3.2016 15:00

Betliar  - R.Bystré

V.Slaná - Jablonov

Bohúňovo - Rudná

Hrhov - Vlachovo

Drnava - Honce

N.Slaná - K.D.Lúka

Dlhá Ves - Dedinky

3.Kolo 23.8.2015 16:00

Dlhá Ves - R.Bystré

N.Slaná - Dedinky

Drnava - K.D.Lúka

Hrhov - Honce

Bohúňovo - Vlachovo

V.Slaná - Rudná

Betliar  - Jablonov

16.Kolo 3.4.2016 15:30

R.Bystré - Dlhá Ves

Dedinky - N.Slaná

K.D.Lúka - Drnava

Honce - Hrhov

Vlachovo - Bohúňovo 

Rudná - V.Slaná

Jablonov - Betliar

4.Kolo 30.8.2015 16:00

R.Bystré - Jablonov

Rudná - Betliar

Vlachovo - V.Slaná

Honce - Bohúňovo

K.D.Lúka - Hrhov

Dedinky - Drnava

Dlhá Ves - N.Slaná

17.Kolo 10.4.2016 15:30

Jablonov - R.Bystré

Betliar  - Rudná

V.Slaná - Vlachovo

Bohúňovo - Honce

Hrhov - K.D.Lúka

Drnava - Dedinky

N.Slaná - Dlhá Ves

5.Kolo 6.9.2015 15:30

N.Slaná - R.Bystré

Drnava - Dlhá Ves

Hrhov - Dedinky

K.D.Lúka - Bohúňovo

V.Slaná - Honce

Betliar - Vlachovo

Jablonov - Rudná

18.Kolo 17.4.2016 16:00

R.Bystré - N.Slaná

Dlhá Ves - Drnava 

Dedinky - Hrhov

Bohúňovo - K.D.Lúka

Honce - V.Slaná

Vlachovo - Betliar

Rudná - Jablonov

6.Kolo 13.9.2015 15:30

R.Bystré - Rudná

Vlachovo - Jablonov

Honce - Betliar

K.D.Lúka - V.Slaná

Dedinky - Bohúňovo

Dlhá Ves - Hrhov

N.Slaná- Drnava

19.Kolo 24.4.2016 16:00

Rudná - R.Bystré

Jablonov - Vlachovo

Betliar - Honce

V.Slaná - K.D.Lúka

Bohúňovo - Dedinky

Hrhov - Dlhá Ves

Drnava - N.Slaná

7.Kolo 20.9.2015 15:30

Drnava - R.Bystré

Hrhov  - K.D.Lúka

Bohúňovo - Dlhá Ves

V.Slaná - Dedinky

Betliar  - K.D.Lúka

Jablonov - Honce

Rudná - Vlachovo

20.Kolo 1.5.2016 16:30

Drnava - Honce

K.D.Lúka - Hrhov

Dlhá Ves - Bohúňovo

Dedinky - V.Slaná

K.D.Lúka - Betliar

Honce - Jablonov

Vlachovo - Rudná

8.Kolo 27.9.2015 15:00

R.Bystré - Vlachovo

Honce - Rudná

K.D.Lúka - Jablonov

Dedinky - Betliar

Dlhá Ves - V.Slaná

N.Slaná - Bohúňovo

Drnava - Hrhov

21.Kolo 8.5.2016 16:30

Vlachovo - R.Bystré

Rudná - Honce

Jablonov - K.D.Lúka

Betliar  - Dedinky

V.Slaná - Dlhá Ves

Bohúňovo - N.Slaná

Hrhov - Drnava

9.Kolo 4.10.2015 15:00

Hrhov - R.Bystré

Bohúňovo - Drnava

V.Slaná - N.Slaná

Betliar - Dlhá Ves

Jablonov - Dedinky

Rudná - K.D.Lúka

Vlachovo - Honce

22.Kolo 15.5.2016 17:00

R.Bystré - Hrhov

Drnava - Bohúňovo

N.Slaná - V.Slaná

Dlhá Ves - Betliar

Dedinky - Jablonov

K.D.Lúka - Rudná

Honce - Vlachovo

10.Kolo 11.10.2015 14:30

R.Bystré - Honce

K.D.Lúka - Vlachovo

Dedinky - Rudná

Dlhá Ves - Jablonov

N.Slaná - Betliar

Drnava - V.Slaná

Hrhov - Bohúňovo

23.Kolo 22.5.2016 17:00

Honce - R.Bystré

Vlachovo - K.D.Lúka

Rudná - Dedinky

Jablonov - Dlhá Ves

Betliar - N.Slaná

V.Slaná - Drnava

Bohúňovo - Hrhov

11.Kolo 18.10.2015 14:30

Bohúňovo - R.Bystré

V.Slaná - Hrhov

Betliar - Drnava

Jablonov - N.Slaná

Rudná - Dlhá Ves

Vlachovo - Dedinky

Honce - K.D.Lúka

24.Kolo 29.5.2016 17:00

R.Bystré - Bohúňovo

Hrhov - V.Slaná

Drnava - Betliar

N.Slaná - Jablonov

Dlhá Ves - Rudná

Dedinky - Vlachovo

K.D.Lúka - Honce

12.Kolo 25.10.2015 14:00

R.Bystré - K.D.Lúka

Dedinky - Honce

Dlhá Ves  - Vlachovo

N.Slaná - Rudná

Drnava - Jablonov

Hrhov - Betliar

Bohúňovo - V.Slaná

25.Kolo 5.6.201617:00

K.D.Lúka - R.Bystré

Honce - Dedinky 

Vlachovo - Dlhá Ves 

Rudná - N.Slaná

Drnava - Hrhov

Betliar - Hrhov

V.Slaná - Bohúňovo

13.Kolo 1.11.2015 14:00

V.Slaná - R.Bystré

Betliar  - Bohúňovo

Jablonov - Hrhov

Rudná - Drnava

Vlachovo - N.Slaná

Honce - Dlhá Ves

K.D.Lúka - Dedinky

26.Kolo 12.6.2016 17:00

R.Bystré - V.Slaná

Bohúňovo - Betliar

Hrhov - Jablonov

Drnava - Rudná

N.Slaná - Vlachovo

Dlhá Ves Honce

Dedinky - K.D.Lúka