FUTBALISTA ROKA 2013 PRAVIDLÁ

10.04.2013 00:00

NA JAR ZAUJÍMAVÁ SÚŤAŽ

PRE HRÁČOV!!!

Pre jarnú časť a jesennú časť pripravujeme na stránke súťaž pre

hráčov nášho klubu,kde najlepší hráč na konci roka 2013 bude

ocenený.Pravidlá a podmienky súťaže sú uvedené tu:

1.Po každom zápase bude vyhodnotená najlepšia trojica hráčov v

poradí 1,2,3.

2.Kto bude hodnotiť?

Tréner,náhodne vybraný divák na zápase a vy všetci na stránke FK.

3.Bodovanie?

Tréner určí po zápase trojicu najlepších hráčov pričom budú ohod-

notení takto:1-dostane 9bodov,2-dostane 6bodov,3-dostane 3body

Divák určí po zápase trojicu najlepších hráčov pričom budú ohod-

notení takto:1-dostane 6bodov,2-dostane 4body,3-dostane 2body

Vy na stránke určíte v hlasovaní od pondelka do piatku trojicu hrá-

čov,ktorá bude ohodnotená takto:1-dostane 3body,2-dostane 2bo-

dy,3-dostane 1bod.Na stránke budete vyberať len zo šiestich vy-

braných hráčoch.Hráč môže získať za jeden zápas max.18 bodov.

Stále budeme uvádzať len piatich najlepších bez poradia,aby ste

neboli ovplyvnení pri hlasovaní.Na konci roka vyhlásime najlepšiu

trojku a víťaz dostane zaujímavé ocenenie.Týmto chceme založiť

tradíciu a každoročne vyhlasovať futbalistu roka v Honciach.

Byť najlepší sa oplatí!!!