Účasťna tréningoch postupne rastie!

02.03.2012 14:00

Po tom čo sme Vás informovali o slabej tréningovej morálke na začiatku

februára viď fotku,tak prvý marcový tréning nám ukázal výrazné zlepšenie.

Na tréningu v Štítniku bolo 11 hráčov a z toho dvaja dorastenci.Tým chceme

apelovať aj na ostatných hráčov,že v Honciach majú dvere otvorené a stále

čakáme,kedy sa už objavia medzi nami!!!

 Po každom tréningu má stále hospodár pre hráčov príjemné"tekuté"prekvapenie!!!

                             SAMOZREJME,ŽE IDE O TEPLÝ ČAJ