Oficiálny názov klubu: OTJ Honce

Dátum vzniku: 1948

Klubová farba: žlto - modrá

Názov štadióna: Honce

Kapacita: 500

Rozmery hracej plochy: 95 m x 45 m

Sídlo vedenia a sekretariátu klubu:
Spoločnosť: Obec Honce

Kontakt: Pástor Ján

Telefón: 0907869189

Email: pastorjano10@gmail.com

Adresa: Honce 134
049 32 Honce
Slovensko

IČO: 00328286DIČ:2020961327

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 12071025/5200