Červené karty

P Meno (klub) Počet Stop(Záp)
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      

 

 Stop(Záp) - Znamená koľko zápasov musí hráč ešte stáť,aktualizácia

 pred každým kolom

 OCT - Znamená,že hráč si už odpykal celý trest